Việt Thành Long An
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT THÀNH LONG AN.

ĐC : Km 1930, ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

SĐT : 02723.642.466 – 0283.8548.273 – 0903.881.255S

Thép không gỉ cán nguội thuộc phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá

·         Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội nhập khẩu của Công ty TNHH Quốc tế TYG theo Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016.

Để trả lời vướng mắc này, theo Tổng cục Hải quan, cần căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu; đồng thời căn cứ cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 1012/PVTM-P1 ngày 19/11/2018 trả lời vướng mắc về thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, Công văn số 267/QLCT-P2 ngày 25/4/2014 của Cục Quản lý cạnh tranh trả lời Công ty TYG chỉ liên quan đến phạm vi sản phẩm của Quyết định số 990/QĐ-BCT ngày 25/12/2013 của Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

Nói cách khác, nội dung trả lời cho Công ty chỉ liên quan tới phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng điều tra tại thời điểm vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Sau khi Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức (Quyết định số 7896/QĐ-BCT ngày 5/9/2014) và Quyết định về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (Quyết định 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016) được ban hành, đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá cần được thực hiện theo 2 Quyết định này.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 7896/QĐ-BCT và Quyết định số 1656/QĐ-BCT, Bộ Công Thương không đề cập tới việc gia công quá mức cán nguội của sản phẩm bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chỉ căn cứ trên mô tả chi tiết của hàng hóa và mã HS liên quan.

Vì vậy, theo Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1293/TB-KĐ3 ngày 10/7/2018 của Chi cục Kiểm định hải quan 3, mặt hàng của Công ty là “Thép không gỉ, cán phẳng, chiều rộng trên 600mm, chiều dày (0,8mm - 1,5mm), đã được gia công quá mức cán nguội, đã được ủ, đã được xử lý nhiệt”, vẫn thuộc phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo các Quyết định số 7896/QĐ-BCT và số 1656/QĐ-BCT dẫn trên.