Việt Thành Long An
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT THÀNH LONG AN.

ĐC : Km 1930, ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

SĐT : 02723.642.466 – 0283.8548.273 – 0903.881.255S

 

Thép Vuông

Thông tin chi tiết quy cách sản phẩm

Kích Thước(mm) Số Cây/Bó Độ dày - Trọng lượng (Kg/cây)
0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8 2
£ 12x12 100 1.26 1.45 1.66 1.88 2.13              
£ 14x14 100 1.55 1.79 2 2.88   2.54 2.79          
£ 16x16 100 1.8 2.09 2.37 2.65   2.96 3.25          
£ 20x20 100                        
£ 25x25 100 2.86 3.31 3.75 4.2 4.56 4.69 5.15   5.81      
£ 30x30 100 3.46 4 4.54 5.09 5.52 5.68 6.22   7.04 8.67 9.2  
£ 38x38 100 4.43 5.12 5.81 6.5 7.2       9 11 11.7  
£ 40x40 50     6.13 6.86 7.44 7.66 8.4 9.12 9.49 11.6 12.4  
£ 50x50 50       8.63 9.36 9.64 10.56 11.48 11.93 14.7 15.62 17.9
£ 75x75 25         14.17 14.58   17.36 18.06 22.23 23.62 17.9
£ 90x90 25               20.74 21.55 26.53 28.2  
£ 100x100 16           19.48   23.19 24.12 29.7 31.55 37.11