Việt Thành Long An
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT THÀNH LONG AN.

ĐC : Km 1930, ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

SĐT : 02723.642.466 – 0283.8548.273 – 0903.881.255S

 

Thép Ống

 

Thông tin chi tiết quy cách sản phẩm

Kích Thước(mm) Số Cây/Bó Độ dày - Trọng lượng (Kg/cây)
0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8 2
Ø 15.9 91   1.73 1.93 2.16 2.3 2.4            
Ø 19.1 91     2.44   2.78 2.86            
Ø 21 127   2.23 2.5 2.78 3.02 3.11 3.42 3.7 3.85 4.67 4.96  
Ø 27 61     3.28 3.67 3.93 4 4.44 4.82 5.02 6.1 6.48 7.63
Ø 34 61     4.1 4.56 4.94 5.09 5.58 6.06 6.03 7.69 8.4 9.52
Ø 42 61       5.75 6.19 6.37 6.99 7.59 7.89 9.65 10.25 12
Ø 49 37       6.64 7.15 7.36 8.08 8.77 9.12 11.15 11.85 14
Ø 60 37       8.14 8.83 9.09 9.97 10.83 11.27 13.71 14.57 17.14
Ø 76 37           11.62   13.86 14.4 17.7 18.82 22.13
Ø 90 19                 17 20.92 22.26 26.1
Ø 114 19                 21.55 26.52 28.2 33.15