Việt Thành Long An
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT THÀNH LONG AN.

ĐC : Km 1930, ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

SĐT : 02723.642.466 – 0283.8548.273 – 0903.881.255S

 

Thép Hộp

 

Thông tin chi tiết quy cách sản phẩm

Kích Thước(mm) Số Cây/Bó Độ dày - Trọng lượng (Kg/cây)
0.78 0.88 0.98 1.05 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8 2
H 10x20 50 1.98 2.25 2.55 2.73 2.81            
H 13x26 50 2.54 2.88 3.23 3.51 3.61 3.95          
H 20x40 50 4 4.54 5.09 5.52 5.68 6.22 6.77 7.04      
£ 25x50 50 5 5.73 6.4 6.96 7.17 7.85 8.53 8.88      
H 30x60 50 6.09 6.92 7.74 8.4 8.65 9.48 10.3 10.71 13.2 14.1 16.1
H 30x90 50       11.28 11.62 12.73 13.86 14.4      
H 40x80 50         11.62 12.73 13.86 14.4      
H 50x100 20         14.58 15.98 17.37 18 22.23 23.62 27.78
H 60x120 20             20.72 21.55 26.52 28.2 33.15